К содержанию

Круглий стіл у Верховній Раді на тему «Деякі аспекти реалізації державної сімейної політики в Україні»

10 травня у ВР відбувся круглий стіл у Верховній Раді на тему «Деякі аспекти реалізації державної сімейної політики в Україні». Нижче наведено текст доповіді Адріан Буковинського виголошеної по даному питанню.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Доповідь на круглому столі ВР

10 квітня 2013 р.

Вельмишановні присутні!

В країні, яка себе поважає, одним з фундаментальних, найважливіших пріоритетів розвитку повинна бути сімейна політика. Мета сімейної політики полягає у відродженні, формуванні та підтримці морально здорової, щасливої української сім’ї та родини. Ця мета забезпечується комплексним і скоординованим підходом. На превеликий жаль за час незалежності України в нас не було і не має сімейної політики. Фінансову допомогу, при народженні дитини, одиноким матерям та деяку іншу матеріальну підтримку ми не вважаємо сімейною політикою, а елементом соціальної політики, яка ніяк не впливає на якість сім’ї. Сімейна політика повинна формуватися з двох складових. Перше це економічна складова і друге, що є основним – це морально-духовно-етична складова. Саме морально-духовно-етична складова, яка є основною, практично відсутня повністю. Впродовж 22 років ситуація відпущена на самоплив і ніким не контролюється. Ціннісні орієнтири молоді не формуються і ми спостерігаємо експансію анти цінностей, які в своїй більшості потрапляють до нас за меж України.

Кожна епоха має свої виклики і свої завдання. Існують унікальні знаки часу, які ніколи не повторюються. Виклик сьогодення це сім’я!

Якою є українська сім’я на сьогоднішній день? Найперше і в основному вона є неповною. Поняття сім’ї викривлене. Вже давно на сім’ю відбувається великий наступ, а ми понад 20 років не проголошуємо моральних цінностей.

Вирішуючи ці виклики сучасності необхідно починати з морального виховання, в тому числі на прикладі побудови стосунків. Я вважаю злочином, що впродовж 21 року незалежності молоді не показується в чому полягає краса стосунків, логіка і пріоритети їх побудови. Формування ціннісних орієнтирів співгромадян повинно базуватися на величезній науковій і педагогічній спадщині, традиціях та християнських основах нашого суспільства.

Відсутність ціннісних орієнтирів впливає на вільний вибір молодої людини в силу її суб’єктивного світобачення. Найбільш видима проблема у царині сім’ї полягає в тому, що люди, маючи внутрішню потребу до побудови міцних і надійних взаємовідносин, не можуть і не вміють для себе їх забезпечити. Чому? Тому що не навчили!

Статистика розлучень яскраве тому підтвердження. Понад половину пар розлучаються приносячи біль і страждання в життя один одного, а також в життя своїх дітей. А з тих пар, які не розлучаються, більшість є нещасливими у своєму подружньому житті. Загальновідома аксіома «міцна сім’я – міцна держава» в сучасній Україні не працює. Чому?

Відповідь знаходимо в першопричині розлучень, яка полягає в неготовності громадян до життя в подружжі, часто великого, а то і повного нерозуміння того, що є сім’я.

Ця проблема підсилюється кризою ієрархії цінностей. Сьогодні українська держава не вважає за потрібне пропагувати і формувати ціннісні орієнтири у питаннях стосунків. Як наслідок – багато давно встановлених і випробуваних часом сімейних традицій та цінностей забуті. Значна частина людей вважає, що правила поведінки застаріли, а норми моралі себе дискредитували. Те, що віками вважалось хорошим, опоганюється, а те, що вважалось недостойним, сьогодні вивищується. Навіть думки експертів щодо питань сім’ї різняться. Але є істина, яка залишається істиною, і є помилка, що залишається помилкою незалежно від часу. Тому нам усім, в сьогоднішньому часі, необхідно брати на себе відповідальність за майбутнє наших дітей, нашої української сім’ї та держави.

За останні 10 років ми здобули чималий досвід у формуванні і реалізації програм, які вирішують виклики сьогодення. Понад 40 000 осіб відчули на собі їх ефективність. Ми структурували процес підготовки до життя в подружжі на три основні етапи: подальша, ближча і безпосередня підготовка. Все побудовано на принципі, що проблему набагато легше попередити чим пізніше її вирішувати.

Подальша – це підготовка, що починається в сім’ї. Це період з моменту зачаття і народження дитини до її повноліття. Відповідальність за цю підготовку покладена на батьків, які повинні показати своїм дітям приклад, як жити в подружжі, виявляючи любов і турботу один до одного. Сім’я це найкраще середовище для формування цінностей, формування особистості, яка буде готовою гідно і достойно вступити в це непросте життя. На жаль українська сім’я в своїй більшості не виконує цього завдання по відношенню до свої власних дітей. Негативні приклади через розлучення яскраве тому підтвердження.

Тому існує друга інституція, яка має право і обов’язок брати на себе відповідальність по формуванню громадян, патріотів, хороших майбутніх батьків. Це держава, яка має освітні ресурси.

Тому другим етапом підготовки це ближча підготовка, яка повинна бути забезпечена в середніх школах і давати можливість молоді почути і зрозуміти правду про сутність життя в подружжі, відповідального батьківства, а також логіку та пріоритети в побудові стосунків. Вона включає в себе обов’язкове впровадження в курс шкільного навчання програми «Сімейні цінності».

Тут варто зазначити, що на виконання рекомендацій Парламентських слухань на тему «Інститут сім’ї в Україні: стан проблеми та шляхи вирішення», проведених в 2011р., Кабінетом Міністрів в квітні 2012 р. було дано доручення Міністерству освіти і науки, молоді та спорту розробити навчальну програму «Сімейні цінності» для шкільної освіти. Ця програма розробляється, але, крім того, що залишається потреба в її глибокому логічному та змістовному наповнені, її статус не може задовольняти. Вона затверджена вченою радою Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, а ми вважаємо за необхідне затвердити цю програму як Загальнодержавну навчальну цільову програму «Сімейні цінності», для подальшого обов’язкового впровадження до програми навчання загальносередніх шкіл. Підкреслюю, що саме як основну програму. Аргумент про пере завантаженість навчального процесу в даному випадку неприйнятний, так як сімейна політика повинна стати національною стратегією країни, а таке навчання і одночасно формація молодої людини є одним з ключових елементів сімейної політики та успішного розвитку держави в цілому. Тому доцільно буде переглянути пріоритети в навчальних програмах і вишукати можливість необхідної корекції.

Безпосередня – це підготовка, яка проводиться безпосередньо перед одруженням наречених і забезпечується тематичним курсом з 15-18 зустрічей.

Необхідно зазначити, що в прийнятій 31 травня 2012 року Кабінетом Міністрів України Концепції державної соціальної програми підтримки сім’ї на період до 2016 р., одним із трьох пріоритетних напрямків реалізації Програми, визначено формування у молоді свідомого ставлення до вступу у шлюб шляхом організації діяльності центрів підготовки до життя в подружжі.

Досвід підготовки до життя в подружжі існує в м. Києві вже 7 рік поспіль на прикладі Головного управління сім’ї, молоді та спорту КМДА. З результатами такої підготовки можна познайомитись на веб-сайті курсів. Сьогодні я на цьому наголошую, тому що не раз зустрічався з чиновниками різного рівня, які щиро не розуміють сутності і пріоритетності підготовки до життя в подружжі. Цей напрямок діяльності не вкладається в парадигму їхнього державницького світобачення, побудованого на виконанні доручень, контролі та відповідях на різного роду звернення. Тому визначальною у прийняті рішень є реакція самих учасників таких програм.  Кому цікаво обов’язково познайомтесь, ці відгуки формують об’єктиву картину пропонованої ініціативи. Людям такі знання потрібні як повітря.

Досвід Києва впроваджується і в інших регіони України. Наприклад, Управління у справах сім’ї, молоді та міжнародних зв’язків Донецької міської ради реалізує проект «Дізнайся більше про сімейне життя», в рамках якого розпочата програма підготовки спеціалістів для роботи з молоддю по курсу «Підготовки до подружнього життя».

Натомість Державна цільова програма підтримки сім’ї на період до 2016 р., яку розробило Міністерство соціальної політики, до цих пір не прийнята. А якщо і буде прийнята Кабінетом Міністрів, то кошти на реалізацію пріоритету Концепції, щодо формування у молоді свідомого ставлення до вступу у шлюб шляхом організації діяльності центрів підготовки до життя в подружжі, там практично відсутні. Тому ми рекомендуємо Міністерству соціальної політики розробити та затвердити Державну Програму підготовки до подружнього життя, а також забезпечити її системну реалізацію в регіонах України.

Іншим важливим елементом сімейної політики ми вважаємо наявність армії кваліфікованих фахівців, які зможуть реалізовувати сімейну політику та різноманітні просімейні програми, а вони практично відсутні. Тому перед нами постала необхідність створити Державний інститут сім’ї. Ця ініціатива вже знайшла підтримку в НПУ імені Михайла Драгоманова, але існує потреба відповідного узгодження з Міністерством освіти і науки. Просимо також звернути особливу увагу Міністра Дмитра Табачника на це питання і сприяти його позитивному вирішенню.

Згідно рекомендацій парламентських слухань Державному комітету телебачення і радіомовлення України було рекомендовано включити в пріоритети своєї діяльності популяризацію сімейних цінностей та створення різноманітних позитивних медійних проектів, тощо. Я не володію інформацією, що з цього приводу зроблено, можливо представник цього органу зможе сьогодні нам про це доповісти. Але в любому випадку ми маємо цілий ряд пропозицій в цьому напрямку і тому пропонуємо створити робочу групу з залученням експертів для формування ефективної пропаганди сімейних цінностей та створення нових теле- і радіо програм.

Паралельно до окреслених завдань, ми усвідомлюємо потребу у постійному удосконаленні та пошуку перспективних шляхів розвитку молодіжного та сімейного сегменту українського суспільства. Тому вважаємо, що ефективній роботі в цьому напрямку буде сприяти створення експертної групи при Комітеті ВР з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму за  напрямком «Сімейна і молодіжна політика».

Наостанок хочу сказати, що сьогодні ми всі зібралися тут не для того, щоб моралізувати і вказувати, що робити. Ми зібралися для того, щоби осмислено брати на себе відповідальність у формуванні дієвої та ефективної сімейної політики з метою піднесення інституції сім’ї до належної їй гідності та пошани, в тісній взаємодії та співпраці з профільними міністерствами, політиками, науковцями, громадськими організаціями, конфесіями та працівниками ЗМІ.

Дякую всім за увагу!

Офіційну інформацію про захід можна переглянути за посиланням: http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/75574.html

 

Если статья Вам понравилась и оказалась для вас полезной, то поделитесь ей с другими:

Хочу себе плагин с такими кнопками

Коментарі

Немає коментарів до цього запису.

Залишити коментар

You must be logged in to post a comment.